Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 14. Sommersted lokalområde

Printervenlig side


Sommersted lokalområde


Sommersted-området ligger i den nordlige del af kommunen grænsende op til lokalområderne Nustrup, Vojens, Hammelev, Haderslev samt til Vejen og Kolding Kommuner og omfatter ud over det tidligere Sommerstedområde også Hjerndrup sogn.

Området gennemskæres af længdebanen Flensborg – Kolding.

Størstedelen af området er karakteriseret som særligt værdifuldt landbrugsområde, og dele af området er også udpeget som værdifuldt landskab. I området er der opstillet adskillige vindmøller, og der er sydøst for Sommersted by udlagt et større råstofgraveområde.

Områdets største by er lokalbyen Sommersted, som indeholder offentlig og privat serviceforsyning i form af skole, fritidsanlæg, børneinstitution, ældreboliger og dagligvareforretning og enkelte erhvervsvirksomheder, bl.a. en større vognmandsvirksomhed.

Lokalområdet er opdelt i 9 delområder: Sommersted, Hjerndrup, Kastvrå, Maugstrup, Mølby, Oksenvad, Simmersted, Ørsted og Sommersted landdistrikt.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 2.866 personer, og i følge befolkningsprognosen antages dette tal at falde lidt i løbet af planperioden – til omkring 2.793 personer i 2021. Som for det store antal af kommunens lokalområder vil der ske en væsentlig stigning i antallet af indbyggere over 65 år. Det har sammenhæng med den nuværende alderssammensætning i lokalområdet.

Der udlægges ikke nye bolig- /erhvervsområder i eller omkring Sommersted.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 3,6 hektar.

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 4,5 hektar.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____