Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Rammer for lokalplanlægning 18. Hoptrup lokalområde

Printervenlig side


Hoptrup lokalområde


Hoptrup-området ligger i den sydøstlige del af kommunen. Mod vest grænser det til lokalområdet Over Jerstal, mod nord til Marstrup og mod nord og øst til Sønder Vilstrup og Lillebælt. Mod syd grænser lokalområdet til Aabenraa Kommune. Lokalområdet er landskabeligt karakteriseret ved at omfatte tunneldalen, hvor den nu delvis genskabte Slivsø skærer sig fra Lillebælt mod nordøst og frem til Hoptrup by, der ligger på begge sider af tunneldalens skrænter og opbygget omkring et gammelt vejforløb nord-syd og et oprindeligt kontaktpunkt med vandet. Grænserne mod Aabenraa Kommune og Over Jerstal er domineret af lang række større og mindre skovområder, som også udgør en markant afslutning på Sønderballe Hoved, der forløber mod sydøst ud i Lillebælt med ganske store og stejle kystskrænter.

Lokalbyen Hoptrup rummer den væsentligste offentlige og private serviceforsyning for hele området i form af skole med tilhørende sports- og fritidsanlæg, børneinstitution, ældreboliger, købmand og et par udvalgsvarebutikker.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Diernæs, Sønderballe, et større sommerhusområde ved Diernæs Strand/Vikær og et mindre område ved Sønderballe Strand.

Herudover er der to campingpladser i området. Hoptrup by fungerer i nogen udstrækning som forsyningsby for fritidsbosætningen i området.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 1.306 personer. Befolkningstallet forventes at være stabilt gennem planperioden. Som for de øvrige områder vil der ske en stigning i antallet af ældre indbyggere. Med udgangspunkt i den nuværende alderssamensætning vil det være aldersgrupperne 70+ år der stiger.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 5,7 hektar

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 0 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____