Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Rammer for lokalplanlægning 21. Fjelstrup lokalområde

Printervenlig side


Fjelstrup lokalområde


Fjelstrup-området ligger i den nordøstlige del af kommunen og grænser op til Kolding Kommune mod nord. Mod vest grænser det til Haderslev lokalområde, mod syd udgør Haderslev Fjord grænsen og mod øst ligger Lillebælt. Området er et udpræget kystområde, domineret af såvel Lillebælt, Haderslev Fjord, Avnø Vig og Hejlsminde.

Det indeholder store landskabelige og rekreative kvaliteter og forskelligheder med flere små og mellemstore sommerhusbebyggelser og områder langs den varierede kyststrækning til store, sammenhængende og skovomkransede landbrugsflader i den centrale del af området. Den store øst-vestgående dalsænkning med Sillerup Bæk, der oprindeligt udgjorde kommunegrænsen mellem Haderslev og Christiansfeld Kommuner, er et væsentligt landskabselement i det store landskab. Både Ørby Hage, områderne omkring Avnø Vig og Knud-området er hver for sig spændende landskabsområder. Det samme gør sig gældende for hele fjordforløbet og landskabet og bebyggelsen i tilknytning hertil.

Området indeholder en lang række forskellige bebyggelser med meget forskellige kvaliteter og tilbud i forhold til bosætning, rekreation, fritidsaktiviteter og erhvervsmæssig aktivitet af forskellig slags. Fjelstrup – områdets markant største byområde – er lokalby og rummer i dag sports- og fritidsområde, institution, dagligvarebutik og andre private servicetilbud, som henvender sig til byen og lokalområdet.

Der er flere forskellige sommerhusområder, som beskriver forskellige udbygningsperioder i forhold til fritidshuse langs vore kyster. Herudover indeholder området nogle bebyggelser med store kulturhistoriske og bygningsmæssige kvaliteter, som bør sikres i den videre planlægning og anvendelse af bebyggelserne.

Områdets store landskabelige kvaliteter har også sammenhæng med Lillebælt, der er udpeget til Internationalt Naturbeskyttelsesområde, som også omfatter dele af Ørby Hage og arealerne omkring Avnø Vig. Områdets mange kirker ligger markant og smukt i landskabet, og en række kulturhistorisk vigtige bebyggelser skal respekteres i planlægning og enkeltsager.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Fjelstrup, Bæk, Bæk Strand, Knud, Over Åstrup, Sillerup, Skovbølling, Vonsbæk, Ørby, Fjelstrup landområde, Sandersvig og Ørby Strand.

Områdets samlede befolkningstal var pr. 1. januar 2013 på cirka 2.255 personer, og befolkningsprognosen beskriver et faldende befolkningstal  på 2.195 personer i 2021. Som for de øvrige lokalområder vil der ske en stigning i antallet af ældre indbyggere, mest markant for aldersgruppen 70+ år. 

Der udlægges ikke nye bolig-/erhvervsområder i eller omkring Fjelstrup.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 2,7 hektar.

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 1 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____